<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1685493491911060&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Giải đáp sự khác biệt giữa gói Monthly và Annual của Atlassian

Đối với các sản phẩm của mình, Atlassian đưa ra 2 gói sản phẩm dịch vụ dựa trên chu kỳ thanh toán, theo tháng - Monthly hoặc theo năm - Annual. Chọn các sản phẩm của Atlassian làm nơi “gửi vàng” nhưng bạn đã hiểu hết cách tính license của Atlassian và khi nào nên mua gói Monthly hay Annual để tiết kiệm chi phí nhất?

Cùng AgileOps tìm hiểu về hai gói dịch vụ này.

Gói Monthly

Đối với gói Monthly, người dùng sẽ phải thanh toán cho đăng ký của mình theo chu kỳ hàng tháng. Gói đăng ký sẽ được tính toán dựa trên số lượng người dùng thực tế.

Team của bạn có quy mô 20 thành viên và dự định sẽ sử dụng sản phẩm Jira Software phiên bản Premium (Cloud). Hiện tại, số tiền Atlassian đề xuất cho một tài khoản Atlassian, hay còn gọi là user, là $15.25/user/tháng. Tổng cộng số tiền mà bạn phải trả cho 20 users khi sử dụng sản phẩm này là $305/tháng.

Một lưu ý khác mà bạn không thể bỏ qua. Đối với các sản phẩm Jira như Jira Software, Jira Work Management hay Confluence, tài khoản được cấp phép sẽ được gọi là user. Còn với Jira Service Management, những tài khoản được cấp phép này là agent. Sản phẩm Jira Service Management cho phép agent (licensed user), thực hiện các thao tác quản lý và vận hành dự án dịch vụ.

Bên cạnh đó, người dùng không được cấp phép tài khoản Atlassian (unlicensed user) chỉ có thể tạo và theo dõi và tạo các request của mình thông qua cổng thông tin dịch vụ. Những người dùng này được gọi là customer và bạn sẽ không phải thanh toán cho người dùng tài khoản customer khi họ truy cập cổng thông tin của bạn. Cụ thể hơn, với phiên bản Premium, bạn chỉ cần chi trả số tiền $909.75/tháng cho 20 agents để vận hành dự án dịch vụ, với $19.69/user/month.

Mức giá phải trả cho từng user sẽ được quy định theo cấp nhóm, mỗi cấp nhóm sẽ có một mức giá riêng cho một user. Atlassian sẽ áp dụng các mức ưu đãi khi đăng ký mua sản phẩm với số lượng user càng lớn.

Gói Annual

Thay vì áp dụng hình thức thu phí với từng tài khoản như gói Monthly, gói Annual sẽ thu phí dựa trên các cấp người dùng - user tier theo chu kỳ năm. Cụ thể hơn, Atlasisan sẽ đưa ra mức phí áp dụng theo nhóm người dùng, các tài khoản trong nhóm này sẽ được áp dụng mức phí giống nhau. Các user tier khác nhau sẽ được áp dụng các mức phí khác nhau.

Ví dụ, nếu bạn có muốn đăng ký gói Annual của sản phẩm Jira Software phiên bản Premium (Cloud) cho 20 users, bạn sẽ được áp dụng mức phí $3.800/năm cho user tier 16-25, nhóm 16 đến 25 user. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể thay đổi số lượng user trong thời gian sử dụng so với dự tính ban đầu (20 user) trong phạm vi user tier đã đăng ký.

Các sản phẩm Cloud và Data Center được định giá dựa vào các user tier, nhờ đó làm tăng tính linh hoạt khi thêm hoặc giảm số lượng user trong nhóm cấp người dùng đã được xác định trước. Ví dụ, với gói đăng ký Confluence Cloud cho 100 tài khoản cho phép bạn cấp tài khoản Atlassian lên đến 100 tài khoản (trong phạm vi user tier đã đăng ký) bất cứ lúc nào mà không gây ảnh hưởng đến giá gia hạn hợp đồng cho kỳ thanh toán tiếp theo.

Cũng tương tự như gói Monthly, Atlassian sẽ đề xuất mức ưu đãi càng cao cho các nhóm user tier có số lượng user càng lớn.

Sự khác biệt giữa gói Monthly và gói Annual

Các yếu tố tạo nên sự khác biệt của gói Monthly và Annual bao gồm:

 • Chu kỳ thanh toán

 • Đơn giá

 • Tính linh hoạt

 • Phương thức thanh toán

Chu kỳ thanh toán

Với gói Monthly, bạn sẽ thanh toán gói đăng ký theo chu kỳ hàng tháng. Trong khi đó, gói Annual sẽ được tính phí hàng năm hoặc theo chu kỳ 2 năm.

Giá thành

Các gói Monthly được tính dựa trên số lượng tài khoản cụ thể theo mỗi tháng. Còn với gói Annual, số tiền thanh toán được tính theo user tier. Số lượng tài khoản bạn muốn đăng ký sẽ được ước lượng theo user tier mà Atlassian đề xuất.

Tùy vào các sản phẩm khác nhau, user tier sẽ được định lượng khác nhau.

Đối với cả hai gói Monthly và Annual, giá thành sẽ được tính theo lũy tiến. Nghĩa là, khi mua càng nhiều tài khoản, bạn sẽ nhận được các giảm giá càng cao.

Jira Software Pricing & Licensing

Ví dụ bảng giá Monthly và Annual của Jira Sofware (Cloud) phiên bản Standard

Tính linh hoạt

Gói Monthly có tính linh hoạt cao hơn. Nói cách khác, bạn có thể hủy hoặc thực hiện các thay đổi như thêm/giảm người dùng hay nâng cấp phiên bản bất cứ lúc nào. Gói Annual yêu cầu cam kết đăng ký trong vòng 1 năm hoặc 2 năm, tùy theo chu kỳ thanh toán. Bạn chỉ chỉ có thể thêm/giảm người dùng hay nâng cấp phiên bản hiện tại chỉ khi hết thời hạn của gói.

Phương thức thanh toán

Các phương thức thanh toán được áp dụng cho gói Monthly bao gồm thanh toán bằng thẻ tín dụng hay PayPal. Trong khi đó, các phương thức thanh toán áp dụng cho gói Annual đa dạng hơn như thanh toán qua thẻ tín dụng, chuyển khoản hay dùng séc.

AgileOps - Monthly plan vs Annually plan

Bảng so sánh điểm khác nhau giữa gói Monthly và Annual

Prorata - Điều cần biết khi lựa chọn gói Annual

“Tôi đăng ký sử dụng sản phẩm Jira Service Management (Cloud) phiên bản Standard và thanh toán gói theo chu kỳ năm, với số lượng là 15 agent. Hiện tại, tôi muốn thêm 10 agent vào dự án dịch vụ của mình trong khoảng thời gian đăng ký còn hiệu lực. Vậy, mức phí tôi phải chi trả khi nâng cấp user tier là bao nhiêu?”

Chắc chắn, các bạn cũng sẽ có cùng thắc mắc về chi phí phải trả khi thay đổi user tier cho gói đăng ký theo năm.

Khi nâng cấp từ cấp user này sang cấp khác, chi phí nâng cấp này được gọi là pro rata và sẽ tính theo tỉ lệ thời gian sử dụng cho đến hết thời hạn đăng ký của năm. Tỉ lệ này được xác định dựa trên số tháng hoặc ngày còn lại so với thời hạn hạn của gói (12 tháng).

Prorata là gì?

Prorata là khoản thanh toán mà khách hàng phải chi trả dựa trên tỉ lệ thời gian sử dụng và tỉ lệ người dùng. Prorata giúp đồng nhất hóa đơn của gói dịch vụ về cùng một ngày , trong trường hợp khách hàng thực hiện các thay đổi trong thời gian gói dịch vụ của mình còn thời hạn. Nói cách khác, khi đăng ký sử dụng dịch vụ theo năm, prorata được tính dựa trên số ngày giữa ngày đăng ký của bạn và ngày của chu kỳ thanh toán hoá đơn này. Nếu phát sinh thêm các thay đổi trong lúc sử dụng dịch vụ, khách hàng chỉ cần chi trả thêm cho khoản phí đó.

Đối với các sản phẩm của Atlassian, pro rata được đưa ra dựa trên số lượng tài khoản đăng ký cấp phép vào cuối chu kỳ thanh toán. Điều này có nghĩa là nếu bạn thêm hoặc xóa các tài khoản này trong chu kỳ thanh toán, bạn sẽ chỉ thanh toán cho số lượng user theo tỷ lệ prorated.

Giả sử bạn có đăng ký Jira Software Cloud hàng tháng và chu kỳ thanh toán của bạn bắt đầu vào ngày 1 của tháng (30 ngày). Nếu bạn thêm một user vào ngày 15 của tháng, bạn cần thanh toán thêm chi phí cho user này trong khoảng thời gian sử dụng là 15 ngày cho tháng đó.

Cách tính prorata

Hãy tưởng tượng về một trường hợp trong thực tế.

Công ty X mua sản phẩm Jira Software (Cloud) phiên bản Standard với số lượng là 200 user và lựa chọn gói Annual. Gói Annual thời hạn 12 tháng dành cho 200 user (user tier 101-200) được đăng ký vào ngày 10/04/2023 và có giá trị là $14.500. Đến ngày 10/06/2023, công ty X quyết định “thêm” 50 user, tức là nâng cấp user tier thành 201-300 có giá trị $20.500. Vậy chi phí hóa đơn của công ty X sẽ được tính như thế nào?

 • Chi phí dịch vụ 1 năm (từ 10/04/2023 - 10/04/2024) áp dụng cho 200 user: $14.500

 • Chi phí gói dịch vụ mới cho 250 user chu kỳ 1 năm: $20.500

 • Chi phí sử dụng dịch vụ gói 200 user tính từ ngày 10/04/2023 đến ngày 10/06/2023: (14.500/365)*61 = $2.417

 • Chi phí sử dụng dịch vụ gói 250 user tính từ ngày 11/06/2023 đến ngày 10/04/2024: (20.500/365)*304 = $17.073

 • Chi phí nâng cấp (sau khi thêm 50 user):
  Prorata = 17.073 - 2.417 = $14.656

Vậy, chi phí nâng cấp gói dịch vụ mà công ty X phải chi trả là $14.656.

Từ ví dụ trên, Prorata sẽ được tính như sau:

prorata (1)

Cách tính Prorata

Đơn giá của gói Monthly và Annual đươc tính như thế nào?

Bên cạnh việc tự tham khảo báo gía gói dịch vụ của các sản phẩm Jira thông qua Atlasian Calculator:

 1. Truy cập Atlassian Calculator

 2. Chọn sản phẩm

 3. Chọn phiên bản, nhập số lượng lisence (user), lựa chọn các add-on muốn tích hợp vào sản phẩm

 4. Chọn chu kỳ thanh toán hóa đơn

Atlassian Pricing Calculator

Công cụ Calculator sẽ hiển thị báo giá tham khảo một cách nhanh chóng.

🤔 Nếu bạn “chưa hài lòng” và muốn biết:

 • 1 license trong gói Monthly cấp phép cho 50 user có giá chênh lệch với gói cấp phép cho 100 user là bao nhiêu?

 • Các cấp nhóm người dùng được quy đinh như thế nào và số tiền tương ứng với các cấp này?

Đối với từng sản phẩm thuộc nền tảng Data Center hay Cloud, các gói dịch vụ đăng ký theo tháng hoặc theo năm sẽ có các quy định về số lượng của các cấp nhóm người dùng và đơn giá tương ứng.

Các sản phẩm Data Center chỉ cho phép người dùng đăng ký gói Annual.

Data center pricing

Bảng thông tin cấp nhóm người dùng và giá tương ứng của sản phẩm Jira Data Center

Xem thông tin báo giá đầy đủ của các sản phẩm Data Center.

Các sản phẩm Cloud cho phép người dùng lựa chọn gói Monthly hoặc gói Annual để phù hợp với nhu cầu sử sử dụng.

Jira Software Software cloud monthly

Bảng thông tin cấp nhóm người dùng và giá tương ứng của Jira Software (gói Monthly)

Jira Software cloud annual

Bảng thông tin cấp nhóm người dùng và giá tương ứng của Jira Software (gói Annual)

Xem thông tin báo giá đầy đủ của các sản phẩm Cloud.

Bạn có thể tìm hiểu sự khác biệt giữa các gói Atlassian Cloud: Standard, Premium, Enterprise để có một lựa chọn phù hợp.

 

3 điều cần quan tâm khi chọn giữa gói Monthly và Annual

Atlassian cung cấp bản dùng thử miễn phí cho tất cả các sản phẩm của mình. Đây là một cách tuyệt vời để đánh giá các sản phẩm và xem xét mức độ phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp/ tổ chức trước khi cam kết đăng ký gói theo tháng hoặc theo năm.

Nếu bạn đang trong quá trình “cân đo” giữa gói Monthly và Annual, AgileOps gợi ý xem xét các khía cạnh dưới đây:

Giá thành

Gói Monthly có thể sẽ có giá “nhỉnh” hơn nếu bạn mua số lượng lớn license, vì chúng sẽ được định giá dựa trên số lượng user thực tế. Phí ưu đãi được áp dụng khi bạn mua càng nhiều license.

Jira Software Cloud (standard) áp dụng giá $7.75/user cho gói Monthly. Giá này được áp dụng cho cấp nhóm dưới 100 user. Cấp nhóm từ 101-250 được hãng đưa ra mức giá $6.60. Nghĩa là, khoảng cách để “tăng cấp” giữa các cấp nhóm khá “xa”. Trong khi đó, gói Annual đưa ra mức giá ưu đãi hơn với đa dạng cấp nhóm người dùng.

Khả năng tài chính

Với gói Annual, Atlassian yêu cầu chi trả với chu kỳ dài hạn - 1 hoặc 2 năm, nghĩa là, bạn phải “gắn bó” với sản phẩm trong khoảng thời gian cố định. Trong khi đó, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào với gói Monthly.

Mức độ tăng trưởng

Đối với doanh nghiệp có định hướng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, gói Annual có thể là lựa chọn phù hợp nhất. Bên cạnh các mức giá ưu đãi khi đăng ký gói Annual, bạn sẽ không cần phải lo lắng về chi phí phát sinh hàng tháng khi thay đổi số lượng người dùng bằng cách lựa chọn user tier phù hợp.

Bạn vẫn còn các “thắc mắc” về các gói Monthly và Annual của Atlassian? Liên hệ AgileOps - đối tác của Atlassian tại Việt Nam để nhận được hỗ trợ và tư vấn chi tiết về các sản phẩm Atlassian.

Nhận bản tin IT mới nhất